new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦉᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ

作者: 时间:2021-03-29 09:59:55

3b-1 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦂᦱᧆ ᦑᦳᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧃ ᦀᧁ “ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ、 ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦊᦴᧈ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦂᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦓᦳᧂᧉ ᦖᧁᧈ ᦠᧃᧉ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦺᦓ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》 《ᦎᧄᧈ ᦣᦱ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》, ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦺᦈ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦙᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ。 

(ᦀᦻᧉ ᦶᦉᧂ ᦋᦻ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)