new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2021-03-29 09:58:51

     ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦡᦲ, ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧙ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧕ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦱ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦖᧅ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。

  ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦗᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ, ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦶᦔᧂ  7+2”、 ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ “ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦺᦖᧈ ᧖ ᦃᦸᧉ” ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ ᧗ ᦃᦸᧉ。 ᦵᦉ ᧟, ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ 、ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦱᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᧒ ᦑᦳᧃᧈ。  

 ( ᦷᦅᧉ ᦶᦌᧁ ᦍᦲᧁ )