new tai | old tai | 中文

ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2021-01-07 17:28:55

  3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ” ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ, ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ  ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ。

 ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ, ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦱ᧒ ᦑᦲᧈ、 ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧙ ᦑᦲᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴ ᦱ᧐᧔ ᦑᦲᧈ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧂ ᦔᦻ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”᧞ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ”,  ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ  ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦌᦱᧂ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ“ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。  

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、 ᦶᦌᧁᧈ ᦙᦲᧃ)