new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2020-11-12 15:55:04

  3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ, ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。 ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᧞ ᦆᦱᧁᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、 ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ 、ᦝᦸᧃᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  (ᦍᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )