new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ

作者: 时间:2020-11-12 15:53:51

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦉᦳᧄ ᦗᦸ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ、 ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦎᦹᧆ ᦑᦱᧈ ᦀᦹᧆ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦲᧆᧈ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦺᦞᧉ ᦌᧁ ᦷᦟᧆ ᧔᧘᧒ ᦑᦲᧈ,ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧓᧖᧕ ᦑᦲᧈ。 ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦋᦲᧂᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᦲᧆᧈ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦓᧃᧉ。  

 (ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)