new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ

作者: 时间:2020-11-12 15:52:44

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ , ᦈᦹ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᧒ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ 110 ᦔᦳᧂ ᦢᦸᧅᧈ:“ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ, ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。”

  ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᧁ ᦓᦸᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦣᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦓᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦶᦑᧃᧈ ᦓᦸᧃ ᦺᦞᧉ, ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦙᦱᧇ ᦙᦱᧇ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧉ ᦣᦴᧉ ᦆᦲᧂ ᦣᦴᧉ ᦷᦎ ᦙᦱ。 ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ, ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ, ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦂᦑᧄ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦠᧃᧉ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦂᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦓᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦷᦎ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦉᧅ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦃᦸ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦵᦈᧇ、 ᦔᦳᧄ ᦵᦈᧇ ᧞ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦷᦀᧃᧉ ᦙᦾᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦶᦣᧂ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦑᦲᧈ  ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦂᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦎᦸᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ, ᦙᦸᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ。 

  (ᦅᦹᧃ ᦌᦳᧂᧈ)