new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ

作者: 时间:2020-11-12 15:52:19

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦛᦼᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ、ᦖᦴᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ  ᦠᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ。

  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᧓ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ。ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧒ ᦟᦸᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ k0+100 ᦙᦲ ᦓᧃᧉ,ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧒ ᦟᦸᧉ ᦁᧃ  ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦃᦲᧈ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦓᧃᧉ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦀᦻᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᧞ ᦃᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦸᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦺᦞᧉ。 ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧉ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦎᦲᦰ ᦉᦻ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ “120” “110” ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。 ᦖᦴᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ, ᦶᦈᧅᧈ ᦊᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦍᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧒; ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ、 ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ; ᦖᦴᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦓᧃᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦕᦴᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦟᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ, ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦗᦸᧅ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ、 ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ 、 ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ、 ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦔ ᦡᦲ。

   (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)