new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ“ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦣᧆ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ”ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-11-12 15:51:49

 3b-1 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᧑ ᦊᦴᧈ ᦷᦂᧂ ᦺᦂ ᦆᦱᧁᧈ ᦍᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦞᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 、  ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ 、 ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ,  ᦎᦱᧄ “ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦣᧆ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ” ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦗᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦔᦳᧃ ᧑, ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ。 ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦞᦱᧈ ᧒ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦈᧅ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᧑, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦶᦎᧈ ᦎᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧈ ᦉᧅ ᦵᦑᦲᧈ。 ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ, ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦠᦹᧉ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᦸᧂᦰ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦠᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦂᦴᧉ ᦌᧄᧉ, ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦅᦸᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦑᦲᧈ。 ᦷᦎ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ  ᦠᦱ  ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ ᦜᦻ ᦑᦲ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ。 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᧟ ᦅᦸᧉ  ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦓ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ。 ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦞᦱᧈ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ, ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦙᦾᧈ ᦺᦈ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦗᦻ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦵᦉ ᧟, ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦞᦼᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦠᦱᧄᧉ ᦶᦎᧆ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ。 ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᧁᧈ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧈ ᦅᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦵᦞᧅ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦑᦲᧈ, ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦉᦻᧉ  ᦠᦹᧉ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦑᦲᧈ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦛᧂᧈ ᧑。 ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ, ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦔᦱᧃᧈ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ : ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦉᦻᧉ ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁ ᦌᦲ ᦵᦙᦲᧁ ᦌᧄᧉ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦇᦹᧃ ᦅᦱᧈ  ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦱᧅ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦔᦲ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧟。

 (ᦟᦲ ᦟᦲᧃᧉ)