new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ

作者: 时间:2020-11-06 18:06:41

  3b-5 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ,᧓ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ。

   ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᧓ ᦞᧃ ᦀᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦈᦹ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦓᧄ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ,ᦢᦸᧅᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦗᦻ ᦑᦽ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦏᦱᧉ ᦺᦞᧉ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦶᦗᧁ ᦵᦅᦲᧉ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦋᦸᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦟᦃᦓ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᧗ᦱ᧐᧐ ᦆᧁᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ。           (ᦈᧁᧈ ᦗᦲᧃᧈ)