new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦶᦉᧃ ᦷᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ

作者: 时间:2020-10-10 17:59:21

  3b-3.jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧓᧐ ᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦠᧃᧉ, ᦷᦍᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。 ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ, ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦋᦸᧄ ᧞ ᦟ ᦇᦹᧆ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ。        

  ᦷᦠ ᦒᦲ ᦷᦍᧅ ᦵᦣᧆ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ《ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦅᦲᧈ》,ᦕᦴᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦑᧁ ᦎᦲᧃᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂ、ᦟᦴ ᦞᦹᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ、ᦈᧁᧈ ᦌᦳᧃᧉ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦁᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦍᦱᧄ ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ, ᦟᦳᧃ ᦙᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦠᧃᧉ ᦑᦱᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ, ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᧞ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ, ᦈᦹᧈᦈᧄ ᧞ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ, ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧆ ᦀᧁ ᦊᦱᧂ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦥᦱᧃ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ, ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦈᦸᧆᧈ  ᦵᦣᦲᧈ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。 

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ ᦶᦎᧄᧉ ᧞ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)