new tai | old tai | 中文

ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2020-10-10 17:58:22

  3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ。

  ᦗᦱᧃᧈ ᦕᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦑᦱᧂ ᦶᦉᧁᧈ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ, ᦀᦏ ᦺᦓ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧔ ᧞ ᦅᦸᧂ ᦈᦰ ᦺᦖᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦺᦖᧈ ᦩᦱᧄ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦺᦖᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦷᦋᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”、 ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ “ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ、 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ” ᦁᧃ ᦑᦹᧅ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。 

  ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ, ᦗᦱᧃᧈ ᦕᧆ ᦂᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ ᦓᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ; ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ《 ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ: ᦖᦸ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃᧉ ᦀᦳᧃᧉ ᦍᦸᧇ》,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦺᦔ ᦈᧄ ᦓᧄ; ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀᦏ ᦺᦓ, ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、 ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦂᧃ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦔ。

  (ᦶᦌᧁᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ)