new tai | old tai | 中文

ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᧔ ᦙ ᦷᦍ ᦈᦸᧉ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ

作者: 时间:2020-10-10 17:57:23

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦩᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦌᦱᧉ ᦟᦴ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦶᦣᧉ ᦑᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦉᦳᧇ ᦶᦃᧇ ᦵᦵᦒᦰ ᦵᦵᦟᧆ ᧔ ᦙ ᦷᦍ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧒ ᦟᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᧒ ᦟᦸᧉ ᦅᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦟᧇ ᦶᦣᧉ ᦺᦞᧉ,ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦉᦳᧇ ᦶᦃᧇ ᦵᦵᦒᦰ ᦵᦵᦟᧆ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸ ᦆᦹᧃ ᦵᦋᦲᧂᧉ ᦓᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦉᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦙᦱ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦙᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦵᦑᦲᧈ。

 ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ、ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦟᧇ ᦟᦲᧉ ᦶᦔᧃᧉ ᦏᦜ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ、ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦉᦳᧇ ᦶᦃᧇ ᦵᦵᦒᦰ ᦶᦟᧆ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ,ᦈᦹ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧇ ᦌᦹᧂ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦅᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ。                (ᦈᧁᧈ ᦶᦒᧃᧉ)