new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ

作者: 时间:2020-10-10 17:56:52

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧈ ᦌᦸ、 ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦗᦸᧄ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦣᦴᧉ ᦇᦻᧈ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᧞ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦉᧆ ᦒᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ,ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ、ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ、 ᦉ ᦠᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ, ᦍᧂ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ, ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉᧆ ᦒᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、 ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦏᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、 ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦱᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ、 ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ, ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ), ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᧒᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。

     (ᦟᦴ ᦈᦲᧂᧈ ᦩᦱᧈ)