new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗

作者: 时间:2020-09-29 17:44:34

  3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒ᦞ ᦆᧄᧈ, ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦾ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ “ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ” ᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦅᦹ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ “ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦜᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦖᦻ ᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ, ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦶᦣᧅ、 ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ、 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦂᦱᧃ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦠᦹᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)