new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂ ᦰ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-09-29 17:42:44

  3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᧒ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ “ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧗ ᦕ ᦂᦱᧃ”ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᧘ ᦑᦲᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦺᦓ ᧕ ᦎᦼᧈ、 ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ。 

 ( ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ、 ᦵᦉᧈ ᦌᦲᧃᧉ / ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )