new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ

作者: 时间:2020-09-29 17:41:45

  3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ “ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ、 ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᧞ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ”。

 “ᦶᦑᧆ ᦷᦑᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ, ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ, ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦌᧆ ᦌᦹᧈ, ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦔᦸᧆᧈ ᦷᦟᧃᧉ, ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ, ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ, ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦗᧉ。”ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦱ᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ ᦙᦹ ᦧᦱ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ, ᦉᦻ ᦎᦱ ᦉᧅ ᦑᦸᧂᦰ, ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ, ᦵᦉᧂ ᦶᦣᧂ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦓᧃᧉ ᦶᦓᧃ ᦷᦑᧈ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦑᦲᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦋᦲᧈ ᦉᦈ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦗᦻ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦈ ᧞ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ, ᦎᦱ ᦖᦻ ᦉᦳᧂ、 ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦛᧂ ᦓᧃᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦵᦣᧆ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ“ᦀᦲᦰ ᦏᦲ ᦙᦍ、 ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦚᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ、 ᦚᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ、 ᦚᧁᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦚᦱ ᦌᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。ᦂᦸᧈ ᦖᧃᧉ ᦉᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᧃ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ 。 ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、 ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦎᦲᧄ  ᦒᦲ , ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦏᧄ、 ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦏᧄ。  ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ “ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ” ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ , ᦢᧁᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦚᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦚᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧟ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦡᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦔᦸᧆ ᦍᦱᧄ“ᦞᧃ ᦗᦾᧉ ᦎᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ” “ᦞᧃ ᦗᦾ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦶᦟᧂᦰ” ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ   “ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ” ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ , ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、 ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧂ ᦏᦱᧉ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦖᧈᦶᦠᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦉ ᦐᦳᧅ、 ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ、ᦩᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂ ᦉᦈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟, ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᧞ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。 ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ, ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦠᦱᧄᧉ ᦉᦸᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ、 ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ, ᦶᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦂᦸᧉ ᦖᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ 、 ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᧄᧈ ᦶᦗᧂ ᦵᦜᧅ ᦃᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  (ᦍᦲᧉ ᦜᦲᧈ ᦞᦴ)