new tai | old tai | 中文

ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ (ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ)

作者: 时间:2020-09-25 08:19:52

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦋᦳᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ(ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ)、 ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦔᧂ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、 ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦎᧃᧈ。

 ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧔ ᦋᦸᧂᧈ: ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ(ᦏᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ)、ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦔᧂᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ  ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦶᦎᧃᧈ。 ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ(ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ) ᧓᧙᧕ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᧞ ᦞᧃ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦷᦊᧅ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ“ᦅᦸᧂ ᦈᦱ + ᦂᧄ ᦑᦹ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ”。 ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ 100%, ᦕᦴᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦈᧅ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦔᦲᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ(ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ) ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ、ᦂᧄ ᦑᦹ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ、 ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ 、ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃᦓᧄ ᦗᦱ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  (ᦍᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦵᦁᦲ)