new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2020-09-25 08:19:24

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦐᦸᧂ ᦉᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ “ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ、ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ”。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᧞ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ。ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦣᦴᧉ、ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᧞ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。  

(ᦷᦝᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦶᦋᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)