new tai | old tai | 中文

“ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ” ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦱᧆ ᦜᦻ

作者: 时间:2020-09-25 08:18:32

 3b-4 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦂᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ, “ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ” ᦠᦾᧉ ᦂᦸ ᦓᦲᧁᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦄᦲᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧅ ᦷᦎ ᦺᦉᧈ ᦺᦙᧉ ᦶᦔᧃᧉ、 ᦔ ᦶᦜ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦺᦑ,ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦅᧄ ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、 ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦀᧁ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂ、ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦀᦏᦺᦓ ᦙᦳᧃ ᦙᦱᧅ,ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦀᦱ ᦉ ᦶᦈᧃ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦹᧅ  ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦀᦏ ᦺᦓ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦐᧂᧉ ᦃᦸᧉ ᦐᧂᧉ ᦷᦎ。 “ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ” ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ:“ ‘ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ’ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦣᧁ ᦓᧃᧉ。”             (ᦑᧁᧈ ᦊᦲᧈ ᦒᦲᧃᧉ)