new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑

作者: 时间:2020-09-25 08:15:53

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦲᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦕᧈ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ,ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ、ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧒ ᦔᦲ, ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦱ᧐᧐᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ, ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ, ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦆᧂᧈ ᦵᦙᦲᧁᧈ (ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ)  ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦀᧁ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐᧐ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ, ᦵᦉ ᧟ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦍᧉ ᦵᦍ ᦏᦜ ᦌᦱᧂᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦉᦲ ᦖᦳᧃᧈ ᦃᦱᧁ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ 云J YL798 ᦓᧃᧉ ᦅᧃ ᧑ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦜᧂ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦣᧇ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦶᦟᧃ ᦐᦲ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ 、 ᦷᦅᧉ ᦵᦙᦲᧁ 、 ᦷᦅᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ 、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ 、 ᦜᦻᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦵᦙᦲᧁ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦔ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᧁ ᧖ ᦅᦳᧃ ᦈᧅ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦕᦻᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦈᦻᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦈᧇ ᦍᧇ ᦺᦡᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ、 ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ、ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ, ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ、 ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦈᧆ ᦈᦱ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ、ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦠᧃᧉ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ、 ᦺᦙᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦐᧂ ᦡᦽᧉ ᦷᦑᧆ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᧁ ᦘᦸᧂᧈ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᧟ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ、ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦆᦹᧃ ᦍᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ, ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ。 ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ, ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦏᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ,ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦸᧄ ᦋᦴ ᦷᦑᧆ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧄᧉ ᦡᦲ ᦘᦸᧂᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦢᧁ ᦘᦸᧂᧈ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦈᦸᧉ ᦝᦸᧂᧉ ᦂᦱᧁᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦍᦸᧉ ᦵᦙᦲᧁ、ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧁ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᧒ ᦔᦲ,ᦈᦹ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦇᦹᧃ ᦱᦞᦞᦞᦞ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦞᧃ ᦵᦃᧁᧉ ᦏᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦍᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧂ、 ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦌᦳᧃᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、 ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦝᧂ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ 。 ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦵᦉ ᧟, ᦝᦱᧉ ᦨᦱᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦎᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦝᧂᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ、 ᦌᦹᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦟᧅ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦍᧂ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ。

 ( ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ )