new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦶᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2020-09-17 15:35:10

3b-4.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ,ᦞᦹᧃᧉ ᦧᦱᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦖᦴᧈ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦕᧀ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦖᦱᧅᧈ ᦟᦳᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ , ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦶᦀᧇ ᦂᧃ 。ᦙᦲ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ ᦵᦋᧂ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ, ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ ᧞。 ᦢᦱᧃᧉ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦾ ᦅᦸᧂ ᦵᦃᧁ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ、  ᦔᦱᧈ ᦟᦱᧉ、 ᦺᦣᧈ ᦂᦽᧉ, ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦉᦸᧂᧈ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ , ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ, ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦐᧄ、 ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、 ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦔᦴ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ, ᦶᦞᧆ ᦈᦸᧆᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦺᦣᧈ,ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ, ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦌᦹᧉ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦃᦲᧈ ᦅᦱ ᦷᦟᧆ ᦓᦾᧉ , ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦧᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉᦳᧅ ᦢᦱᧃ ᦑᦰ ᦶᦑ ᧞ 。 

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ ᦶᦎᧄᧉ ᧞ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)