new tai | old tai | 中文

ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦟᦱᧁ、ᦙᦱᧃᧈ、ᦺᦒ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙᧖ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ

作者: 时间:2020-09-03 16:55:12

  3b-4 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱ᧐ ᦎᦱ,ᦵᦣᦲ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧓ ᦟᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦟᦱᧁ、ᦙᦱᧃᧈ、 ᦺᦒ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧙᧖, ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦙᦱᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᦡᦲ 。

 ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧔ ᦞᧃ ᧓ ᦆᦹᧃ,ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、 ᦟᦱᧁ、 ᦙᦱᧃᧈ、 ᦺᦒ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦣᦲ  ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᧖ ᦟᧄ、ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦱ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᧕᧒᧙ ᦜᧅ。ᦖᦴᧈ ᦃᦲᧈ ᦵᦣᦲ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ  ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ、 ᦔᦲᧃ ᦔᦸᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ、 ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ , ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦵᦣᦲ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉᦱᧄ ᦵᦟᧄᧈ ᦑᦸᧂ ᦆᧄ ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、ᦙᦱᧃᧈ、ᦺᦒ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ。 ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦖᦴᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧈ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧄ ᦵᦟᧄᧈ ᦑᦸᧂ ᦆᧄ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦙ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ、 ᦗᦱᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦷᦅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ、ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦣᦲ ᧓ ᦟᧄ、ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦱ᧙ ᦅᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧓᧕ ᦅᦳᧃ、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦱ᧔᧖.᧕ ᦑᦳᧃᧈ。

  ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦶᦎᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦟᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦟᦱᧁ、ᦙᦱᧃᧈ、ᦺᦒ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᧙᧖ ᦗᦸᧅ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦱ᧔᧗᧕ᦱ ᦅᦳᧃ、 ᦵᦣᦲ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᧘᧗᧒ ᦟᧄ,ᦗᦸᧂᦰ ᦟᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦑᧁ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᧅ ᦔᦻ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦣᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦟᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ ᦗᧃ ᦟᧄ ᦔᦻ,ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦣᦲ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧃᧉ ᦱ᧓᧐ ᦟᧄ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦤᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ、ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦈᧇ ᦍᧇ、ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦣᦱᧃᧈ ᦺᦈ,ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ 。

     (ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)