new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2020-09-03 16:54:21

  3b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦱ᧕ ᦞᧃ ᦵᦉ ᧟ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦱ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦞᦴ ᦒ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ、 ᦧᦱᧆ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ 、ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴ ᦒ ᦶᦟᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᧕ ᦜᧅ、ᦌᧁ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ、ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦺᦝ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦞᦴ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦗ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦒᦲ ᧑, ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦗ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦒᦲ ᧑。

  ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦺᦝ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦔᦲᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦺᦝ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ 。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦺᦝ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦺᦖᧉ ᦖᦱᧂ ᦖᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦟᦳᧅ ᦈᧇ ᦶᦣᧂ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᧂ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦵᦜᧁ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦂᦸᧂ ᦺᦝ ᦠᧃᧉ ᧞ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦶᦝᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦠᧃᧉ ᦺᦔ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦵᦉ ᧟,ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧔ ᦅᦳᧃ ᦀᧁ ᦍᦴ ᦏᦴ ᦡᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᧆ ᦠᦹᧉ ᦺᦝ ᦷᦀᧃᧉ ᦺᦔ, ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦀᧁ ᦓᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦶᦃ ᦺᦝ,ᦎᦼᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦟᦱᧅ ᦐᦹᧂ ᦈᧅ ᦟᦳᧄ ᦶᦃ ᦺᦝ,ᦺᦡᧉ ᦢᦹᧆ ᧑, ᦵᦔᧁ ᦺᦝ  ᦶᦣᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ.........

  “ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ、 ᦺᦉᧈ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ.......”ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦠᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦜ。“ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦔᦲ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦠᧃᧉ,ᦅᦸᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦊᦴᧈ。” ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦋᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᧔᧗ ᦵᦝᦲᧃᧈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦅᧀ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦳᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦵᦉ ᦵᦗᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧉ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦱ᧕ ᦞᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦌᦲᧉ ᦵᦝᧀᧈ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᧞。”

 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦃᧉ ᦣᦱᧈ、ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦃᧆ ᦷᦎ ᦵᦘ ᦺᦘ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦐᧅ。ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦊᧅ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦐᧂᧉ ᦢᧅ ᦐᧂᧉ ᦢᦱᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦋᦴᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦱ᧕ ᦞᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦠᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ、ᦵᦀᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ、ᦵᦀᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦟᦰ、ᦵᦀᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ、ᦵᦀᧂᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦠᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦗᦲᧃᧈ,ᦠᦱᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ。

  (ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)