new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ 时间:2020-07-31 10:10:50

2b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦷᦑᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦐᦸᧂ ᦵᦃᧁ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦓᧄᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦵᦦᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦵᦦᧃ ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦕᧆ ᦵᦦᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦔ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦟᦸᧆ ᦺᦔ ᦔᦸᧆᧈ ᦙᦱ ᦤᦲ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ)