new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ “ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ”

作者: 时间:2020-07-30 15:51:23

 

 3b-3 (1).jpg ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦅᦳᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ“ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ”。

 ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᦏᦺᦓ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦁᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦙᦲ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ、 ᦓᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、 ᦎᦻ ᦵᦉ、 ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦟᦴᧅ ᦕᦴᧉ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦆᧁ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ“ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ”,ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ, ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦱ᧔᧕ᦱ ᦅᦳᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ, ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧘᧐᧒᧖᧖ ᦶᦍᧃᧉ。

   (ᦷᦆᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦙᦲᧃ)