new tai | old tai | 中文

ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-07-30 15:50:32

   3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦅᦱᧁᧈ ᦆᧁ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦂᧇ ᦉᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ 。

 ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦠ ᦅᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦚᦱᧉ ᦶᦕᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、 ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ  ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦀᧁ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ、ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦅᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᧞  ᦃᦸᧂ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ  ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ  ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ。

   (ᦋᦴᧈ ᦊᦲᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)