new tai | old tai | 中文

《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦗ

作者: 时间:2020-07-30 15:49:32

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑, 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ》 (ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》) ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦗ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᦴᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧞ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦓᧃᧉ, ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦉᦜ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。

 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》 ᧞ 《 ᦔᦳᧂᧈ ᧑ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦌᧄᧉ, ᦈᦹ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦶᦩᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ》 《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦡᧆ ᦌᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ》《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦱᧈ》、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦟᧅ ᦃᦻ、ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦷᦑᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧐᧐᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦱ᧘ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓᧐᧐᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ。          (ᦟᦴ ᦈᦲᧂᧈ ᦩᦱᧈ)