new tai | old tai | 中文

ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᧔ᦱ ᦅᦳᧃ

作者: 时间:2020-06-12 10:01:25

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᦱ᧙ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦵᦞᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ “ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ” ᦓᧃᧉ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᧔ᦱ ᦅᦳᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧕ ᦖᦴᧈ。ᦖᦴᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᧓᧔ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦷᦛᧂᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᧞ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦈᦹ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦂᧇ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦌᦹᧂ ᦺᦞ ᦔ ᦈᦳ ᦢᧃ; ᦖᦴᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ “ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ” ᦁᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ; ᦖᦴᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᧁ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦎᦲᦰ ᦣᦲᦰ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ, ᦈᦹ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ、 ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ; ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦴ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ, ᦣᧇ ᦉᦳᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦌᦸ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ; ᦖᦴᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ,ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦟᦻ ᦙᦹ DNA ᧞ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ,ᦈᦹ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦞᦏᦳ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦓᧃᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦞᧉ,ᦎᦱᧄ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦍᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ、 ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦕᦴᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᧔ᦱ ᦅᦳᧃ, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦙᦱᧉ ᦶᦈᧂᧈ ᧔ ᦷᦠ、 ᦖᦱᧅ ᦙᦱᧉ ᦶᦈᧂᧈ ᧘ ᦕᦳᧅᧈ、 ᦘᦻᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᧕ ᦕᦳᧅᧈ, ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦟᦸᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦃᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

    (ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)