new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ

作者: 时间:2020-06-12 10:00:45

 3b-3 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦟᦲᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧄᧉ ᦔᦹᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ “ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ、 ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦚᧁᧉ ᦶᦣᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦹᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ”, ᦉᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦱᧃ、 ᦂᦸᧅ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦒᦲᧁᧉ、 ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦡᦾᧉ、 ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦌᦼ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ, ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ,ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ、ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᧞ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。   (ᦩᦱᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦟᦲᧃᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)