new tai | old tai | 中文

ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ

作者: 时间:2020-06-12 09:59:48

 3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦕᦴᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ。ᦀᦏ ᦺᦓ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦓᧃᧉ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᦱ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦶᦟᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᧕ ᦜᧅ、 ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ、 ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ、ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ ᧞ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ、ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ、 ᦕᦴᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᧞ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦷᦍᧅ ᦐᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ、 ᦚᦻᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ。

  (ᦆᦳᧂᧉ ᦨᦱᧂᧈ ᦩᦱᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)