new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ

作者: 时间:2020-06-12 09:58:56

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ“ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦞᧃ ᦘᦳᧅ”。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦟᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧗ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧁᧈ ᦋᦲᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦔᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ “ᦕᦴᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᦾᧉ ᦐᦾᧈ”ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ。 ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦓᧃᧉ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦷᦣᧇ ᦆᦱᧁᧈ PPT、 ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦓᧃᧉ, ᦢᦸᧅᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ, ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦙ ᦷᦍ、 ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧞  ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ、 ᦵᦞ ᦟᦱ、ᦺᦓ ᦺᦈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃ ᦈᦱᧅ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦆᦸᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ 12309 ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ“ᦶᦌᧁ ᦋᦲᧉ ᦶᦉᧂᧈ”、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦔᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

   (ᦀᦲᦰ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ)