new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ

作者: 时间:2020-06-12 09:58:15

   3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ , ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦍᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁᦒᦱᧄ ᦵᦞᧅ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ , ᦷᦟᧆ ᦞᧃ ᦷᦟᧆ ᦆᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦒᦱᧄ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ  ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦔ ᦶᦉᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦷᦠ 。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦶᦉᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ“ᦍᦲᧈ ᦘᦲᧃ ᦵᦙᧀ ᦵᦍᧉ”, ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ。

  ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᧒ ᦐᦽᧈ、 ᦕᦱᧉ ᦛᧃ ᦶᦀᧁ ᧒ ᦕᦹᧃ、 ᦶᦙᧈ ᦶᦌᧄ ᧒、᧓ ᦵᦏᧃᧈ, ᦶᦉᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦡᦲ ᧟ 。

 ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦟᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ、 ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、 ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦵᦉ ᧟, ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ, ᦖᦸ ᦺᦞ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦣᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ。

 ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄ ᦶᦍᧄᧉ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦕᦳᧄ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᧞ ᦞᦱᧈ: “ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ。 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦉᦴ ᦈᧁᧉ,ᦈᦹ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦹ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧈ ᦓᧃᧉ ᦀᦲᧆ ᦐᦾᧈ ᧑。” ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦛᦱᧃ ᧒、 ᧓ ᦟᦲᧄᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ。

    (ᦎᦻᧈ ᦜᦲᧈ)