new tai | old tai | 中文

ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ

作者: 时间:2020-06-12 09:57:00

   3b-4 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦑᦹᧅ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦜᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᧁᧈ ᦉᦹᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ《ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ》, ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ  ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ,ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦵᦂᧇ ᦀᧁ、 ᦌᦹᧉ ᦀᧁ、ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ、 ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ  ᦓᧃᧉ。 ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧆ ᦑᦳᧂᧉ、 ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᧇ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦊᦱᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦡᦾᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ; ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦷᦣᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ、ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦢᧅᧈ ᦵᦟᦲᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ ᦒᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ,ᦕᧃᧉ ᦵᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦓᧃᧉ。

 ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧒᧖ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ), ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᧒ ᦜᧂ、 ᦑᦲᧈ ᦑᧄ ᦃᦻ ᦕᧅ ᧒᧗ ᦑᦲᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᧓᧒ ᦷᦣᧂ、ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ ᦌᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᧕ ᦜᧂ, ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦢᦲᧃᧉ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。

   (ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦶᦂᧁᧉ)