new tai | old tai | 中文

ᦝᦱᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉ ᦄᧆ ᦶᦂᧉ ᦔᦾᧈ ᧟ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ

作者: 时间:2020-05-15 08:52:02

 3b-2 (1).jpg

 ᦷᦎᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ、 ᦉᦳᧂᧈ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦅᧄ ᦃᧇ....... ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦚᦻᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ, ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ, ᦵᦒᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧖᧖ ᦅᦳᧃ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦺᦐ ᧖ ᦅᦳᧃ, ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦱᦱ ᦜᧂ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ、 ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦺᦐ ᦋᦴ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦙᧃ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᧒ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧒ ᦅᦳᧃ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ, ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦈᧇ ᦟᦱᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦉᧅ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦠᧇ ᦎᦹᧆ ᦺᦞᧉ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ, ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦅᦸᧉ  ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦞᧉ。 ᦍᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦈᦹ ᦺᦃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦡᧁ, ᦞᧃ ᦺᦡ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧇ ᦆᦱᧁᧈ、 ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦺᦔ、 ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦟᦱᧂ ᦞᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦕᦴᧉ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦷᦊᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ、 ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦓᦸᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦞᧃ ᦺᦐ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、 ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ, ᦶᦋᧆ ᦶᦟᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ、 ᦷᦊᧅ ᦣᦸᧄ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦊᦱᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦐᧂᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦐᧂᧉ ᦠᦸᧂᧉ。

ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦂᦲᧉ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦐᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦺᦈ ᦶᦠᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ, ᦅᦹᧆ ᦈᦸᧆᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦅᦹᧆ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ, ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ、 ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦳᧃ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ , ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。“ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ、 ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦶᦙᧆ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ ᦠᦹᧉ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ” ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ 。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᧑, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦵᦉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦠᧇ ᦺᦞᧉ, ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。 ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ, ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᧞ ᦵᦵᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧃ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦕᦴᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦷᦎ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦵᦞᧀᧈ ᦁᦱ ᦍᦴ ᦺᦡᧉ ᧙ ᦔᦲ。 ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ, ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦋᦴ ᦋᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦶᦎᧈ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦋᦴ ᦋᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦓᦸᧃ ᦟᦲ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦖᧅ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ, ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦀᧇ ᦙᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦣᦾᧉ ᧗᧙ ᦅᦳᧃ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦌᧄᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᧞ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ, ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦙᦱ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦈᧅ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ, ᦵᦗᦲᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦶᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦘᦸᧂᧈ, ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅᧈ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦃᦱ ᦙᦹ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ ᦘᦸᧂᧈ, ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧅ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ  ᦂᧁᧈ ᦜᧁᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᧞。 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦂᧃ ᦵᦉ ᧟, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦈᦹ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ, ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ。 ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦷᦋ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦆᦱ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦺᦖᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。 ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦻ ᦉᦻ ᦶᦙᧆ ᦷᦠ ᦶᦙᧈ ᦙᦹ ᦷᦜᧂ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᧟,  ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦠᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦻ ᦵᦉ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦲ ᦓᧃᧉ ᧞。

    (ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)