new tai | old tai | 中文

ᦃᦲᧆᧈ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦑᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ

作者: 时间:2020-04-30 17:04:52

 3b-2 (1).jpg

↑ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ, ᦺᦅ ᦡᦲ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ, ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ, ᦖᦴᧈ ᦆᦲᧆ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᧞ ᧓ ᦋᦳᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ  ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦃᦲᧆᧈ ᦉᦻ ᦺᦖ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦔᦸᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦟᦱᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦂᦱᧂ, ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ。        (ᦷᦟᧉ ᦟᦱᧃᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)