new tai | old tai | 中文

ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦈᦱᧅ ᦐᦲ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ

作者: 时间:2020-04-30 17:03:42

 3b-4 (1).jpg

 ↑ ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦚᦳᧃ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ, ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ, ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦞᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,  ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦈᦱᧅ ᦑᦱᧂ ᦎᦻ。 ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧔ ᦎᦼᧈ、 ᧖ ᦎᦼᧈ ᦱᦱ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦑᦹᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦐᦲ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ。  

  (ᦋᦴᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦲᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)