new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ

作者: 时间:2020-04-30 17:02:10

   3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑, ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦜᧂ ᦺᦎᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦗᧉ ᦏᦱᧉ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ“ᦶᦈᧃᧈ ᦆᦱᧂᧈ ᦟᦴᧉ ᦙᦱ”、ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。 ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ“ᦶᦈᧃᧈ ᦆᦱᧂᧈ ᦟᦴᧉ ᦙᦱ”, ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ, ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ, ᦶᦟᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᧇ ᦟᦃᦓ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ, ᦈᦹ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、 ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧇᧈ ᦒᦲᧂ ᦂᧃ, ᦠᦱᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦡᦽᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ。

  ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦋ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦗᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦶᦢᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ, ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ, ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ。

   (ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ )