new tai | old tai | 中文

ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦚᧁᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ

作者: 时间:2020-04-30 16:59:47

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ   ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦶᦢᧅᧈ ᦺᦉᧈ ᦢᦱᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦚᧁᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔ ᦎᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦙᦱ。

  ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ, ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ、 ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦎᧈ ᦵᦑᧁ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦶᦡᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ。 ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ,ᦠᦱᧅ ᦶᦎᧄᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦝᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ, ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ、 ᦋᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦵᦉ ᧟, ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦍᦸᧂ ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ  ᦑᦲᧈ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᧖ ᦑᦲᧈ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、 ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦷᦆ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦠᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。 ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦶᦖᧈ ᦈᧇ ᦟᦱᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。ᦺᦓ ᦌᦸ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦚᧁᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔ ᦎᦴ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦙᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦍᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦜᦳ ᦢᦳ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦍᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦀᧇ ᦟᦳᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、 ᦝᦴ ᦋᦲᧃ ᦐᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦐᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ, ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ, ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ, ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。             (ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦱᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ)