new tai | old tai | 中文

ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-03-20 09:02:34

 3b-2 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦡᦲ、 ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ” (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ) 。 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦡᦲ, ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ, ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦋᦸᧅ ᦵᦈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ, ᦵᦂᧇ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦐᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ, ᦵᦗᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ  ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ、 ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦓᧃᧉ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。

   (ᦙᦱ ᦌᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ)


 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦶᦏᧄ  ᦞᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕᧗ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ, ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦹᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦲᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ, ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ “ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、 ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦟᦼᧉ ᦷᦝᧂᧈ、 ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ” ᦕᦴᧉ ᦉᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ。

 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ, ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦋᦰ、 ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦙᦾᧈ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ, ᦷᦙᧃᧉ ᦶᦃᧆ ᦵᦉᦲᧉ ᦃᦹᧃᧉ, ᦙᦹ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦋᧉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᧃ、 ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ , ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ。 

 (ᦞᦴ ᦶᦋᧃᧈ)