new tai | old tai | 中文

ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦏᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2020-03-06 15:51:29

 3b-1 (1).jpg

  ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ。ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、 ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦍᦰ ᦍᦰ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦇᦹᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ, ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ 。  

  (ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ/ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)