new tai | old tai | 中文

ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ “ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ” “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ

作者: 时间:2020-03-06 15:50:28

 3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ, ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧖ᦱ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉ , ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ , ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ 。

  ᦺᦓ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ   ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦃᦱᧉ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ, ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦖᦸᧉ ᦒᦳᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦝᧆ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ, ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ, ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧞ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ, ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦙᧂ。 ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦂᧃ、 ᦢᧁᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ、 ᦢᧁᧈ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ、 ᦢᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦠᦱ ᦉ ᦠᦻ、 ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、 ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ、 ᦔᦹᧆᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ, ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ ᦟᦰ ᦶᦝᧆ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦢᧁᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦏᦳᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᦳᧅ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ 。  

 (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)