new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ

作者: 时间:2020-02-14 09:30:22

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦎᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ, ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱᦋ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧞ ᦵᦌᦲᧃ、 ᦵᦋᦲᧁᧈ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦵᦵᦈᧅ ᦛᦻ, ᦔᦳᧂᦶᦕᧈ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈᦚᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦋᦲᧅ ᦂᦲᧁ ᦵᦡᧁ 》, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂ ᦍᦲᧉ ᦈᦱᧃᧈᦶᦉᧃᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ, ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦆᦲᧂ ᦙᧃ, ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

  ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦵᦉ ᧟, ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ、 ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦗᦲᧅ ᦑᦳ ᦷᦢᧆ ᦘᦰ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ, ᦈᦹ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ  ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ。 ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦉ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦙᦲ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦙ ᦓᦱ、 ᦢᧁᧈ ᦶᦔᧂ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ。 ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ,ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ、  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ、 ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、 ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦣᧆ  ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧆ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ, ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ  ᦋᦲᧂ ᦂᧃ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦷᦍᧅ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᦹᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ 、 ᦌᦱᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、 ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦒᦳᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ, ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦏᦻ ᦆᦲᧃᧉ ᦷᦆ ᦠᦹᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᧞ ᦌᦱᧂᧈ ᦃᦼᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧕᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧒ ᦶᦍᧃᧉ, ᦏᦻᦆᦲᧃᧉ ᦷᦆ ᦂᦰ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦶᦙᧃᧈ ᧕ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧓᧘ ᦶᦍᧃᧉ, ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ, ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,   ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦒᦳᧂ ᦍᦲᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ, ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧑ ᦙᦲ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ、 ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦓᧃᧉ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦗᦹᧂ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ  ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、 ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦷᦟᧂᧉ)  

3b-1.jpg

  ↑ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ(ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ) ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ。