new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ 110

作者: 时间:2020-01-22 09:36:29

 3b-5 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ 110、 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ”,ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ 110。

 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ, ᦆᦸᧂᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦓᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ  ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、  ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ 、  ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ 110 ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ  ᦺᦖᧈ、 ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦖᧈ , ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、 ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦷᦟᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴ ᦙ ᦌᦱᧉ ᦷᦆ、 ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦈᦳ ᦟᦻᧈ、 ᦂᧅ ᦑᦰ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦔᦸᧂ ᦠᦱ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦐᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣ, ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦂᦱᧃ , ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ 110, ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ ᦇᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦺᦈᧉ ᦊᦸᧅᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦎᦲ ᦉᦻ 110 。

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᧕ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦢᦲᧃᧉ ᦔᦻ、 ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒ ᦃᦸᧉ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧒᧒ ᦶᦔᧃᧉ 、 ᦔᦾᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧒ ᦟᦴᧈ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ 110  ᧞ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  (ᦞᦱᧂᧉ ᦊᦱᧈ ᦘᦲᧃᧉ)