new tai | old tai | 中文

ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ

作者: 时间:2020-01-22 09:34:13

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ, ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ 。 ᦂᦴᧈ ᦵᦛᦲᧃᧈ、 ᦙᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦚᦴᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦱᧂ 、 ᦃᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧓ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧓᧐  ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ, ᦉᦴᧈ  ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ , ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。

ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦠᧃᧉ, ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᧞ ᦏᦻ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦍᦰ ᦍᦰ, ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦈᦱ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ 、 ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧇ  ᦑᧂ  ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ , ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ、 ᦣᧅ ᦉᦱ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、 ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ 、 ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ  ᧞ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ  ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦈᦹ ᦶᦩᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ  ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦐᦲᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦑ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ 。 

   ( ᦀᦲᦰ ᦶᦉᧂ ᦡᦱ 、 ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ )