new tai | old tai | 中文

ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦞᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦷᦟᧅ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᧒ᦱ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ

作者: 时间:2020-01-19 10:58:19

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦶᦗᧃᧈ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦋᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ, ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦷᦟᧅ  ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ ᦕᧃ ᦺᦡᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖ᦣᦾᧉ ᧙ᦞ ᦵᦆᦲᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦃᦼ ᦔᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ: ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦈᧅ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ。ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ, ᦈᦹ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ。 ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦞ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑  ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᧔ ᦎᦱ ᧕᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧉ ᦋᦲᧉ ᦶᦐ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦜᧅ ᦆᧄ ᦏᦜᦱ 45 ᦃᧁᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᧗ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ  ᦕᦴᧉ ᦋᦻ ᦅᦳᧃ ᧑ ᦗᦱ ᦏᦳᧂ ᦟᦻ ᦐᦽᧈ ᧑ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ。 ᦙᦲᧃ ᦋᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦶᦑᧉ, ᦈᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦺᦂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ。  ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦞᦱᧂ ᦏᦳᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ。  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦟᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦺᦔ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦍᦳᧄ ᦎᦹᧇ ᦵᦵᦎᧃ , ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ  ᦟᦹᧇ ᦵᦟᧀ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦵᦉᦈᦸᧉ ᦋᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦵᦉᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ 。

  ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦛᦻᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦑ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦳᧂ ᦟᦻ ᦓᧃᧉ, ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦠᧃᧉ ᦀᧁ ᦊᦱᧂ ᦵᦏᦲᧁᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦋᧁᧈ  ᦠᦸᧈ ᦷᦗᧅ ᦗᧃ ᦺᦞᧉ,ᦉᧂ ᦂᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ ᦱ᧒ ᦂᦸᧇ。 ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᧂᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦐᧅ, ᦓᧄᧉ ᦐᧅ  ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦡᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᧒᧐ ᦂᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧙ᦞ ᦵᦆᦲᧉ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦑᦹᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦊᦴᧈ。

    (ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦌᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ、 ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧂᧈ ᦈᦹᧈ)