new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2020-01-19 10:57:36

  3b-3 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲᦓᧃᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ, ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ, ᦅᧁᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ, ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ; ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ, ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᧃ ᦡᦲ;ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ;  ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᧞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦵᦵᦈᧅ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ , ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦃᧆ  ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ  ᦷᦠ ᦐᦱᧉ; ᦀᧁ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ, ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ; ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ , ᦶᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧆ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ。 

 (ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)