new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者: 时间:2020-01-19 10:56:37

   3b-2 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦟ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。

  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦌᦰ ᦌᦽᧈ ᦺᦓ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”, ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ、  ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ  ᦶᦟᧂ ᧑,ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ。ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ, ᦶᦎᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱ, ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”, ᦀᧁ ᦟᦃ ᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”, ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦡ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ  ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦗ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ,ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦷᦋ ᦗᦱ, ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ , ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”, ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᦸᧂ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ” 。

  (ᦀᦻᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦈᦲᧂᧈ)

3b-提升城乡人居.jpg