new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-01-19 10:55:30

   3b-5 (1).jpg 

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦷᦋᧂᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ  ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ, ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧄᧈ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ  、 ᦀ ᦏ ᦺᦓ  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦶᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,  ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ  ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ 、 ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ、 ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ, ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ, ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦶᦂᧁᧉ)