new tai | old tai | 中文

ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者: 时间:2020-01-19 10:54:18

  3b-1 (1).jpg

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦙᦱ, ᦶᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ 。

 ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ, ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ   ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ, ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,  ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦠᦱᧄᧉ ᦑᦰ  ᦷᦟᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂ, ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦶᦎᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦙᦱ, ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᧒ ᦜᧂ ᦅᦳᧃ  ᦵᦞᧅ  ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᧒ ᦗᦸᧅ, ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、 ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦗᦸᧅ ᧑。

  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ、 ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ  ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ,  ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᧞ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ 。 ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᧓ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ(ᦗᦸᧅ) ᦔᦻ, ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᧗᧒ ᦗᦸᧅ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧒ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧘᧕ ᦋᦸᧂᧈ, ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦣᦾᧉ ᧔᧕ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧘᧕ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦱ᧕ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧔᧖ ᦋᦸᧂᧈ、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦷᦟᧂᧈ ᦕ ᦖᦱᧃ ᧒᧕ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧕᧔ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᧑, ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦟᦳᧃᧈ ᦎᧄ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦶᦡᧂ  ᧔᧘ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᧔ᦱ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦃᦲᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅ ᧈᦷᦠ  ᧙ ᦣᦾᧉ ᧘ᦱ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦱᦱ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ  ᦣᦾᧉ ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ 。

  ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、 ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ。  ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ 、 ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦵᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ、 ᦃᦲᧈ ᦓᧂᧈ ᦙᦸᧉ ᦒᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦉᦳᧇ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ  ᦐᧅ ᦐᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᧕᧘ ᦗᦸᧅ, ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧘᧕ ᦋᦸᧂᧈ、 ᦙᧁ ᦜᧁᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧓᧖ ᦋᦸᧂᧈ。

 ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ  ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ, ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉᦵᦵᦋᧆ ᦔᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ 。 ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖᧐ ᦜᧅ、 ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧔ ᦑᦲᧈ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦖᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦀᦏᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ  ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ 、 ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、 ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦱ᧖ ᦗᦸᧅ。

   (ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦳᧂᧈ)