new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ

作者: 时间:2020-01-10 10:34:21

  3b-2 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ、 ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ 。

(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ )  

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧙ ᦎᦱ ᧒᧙ ᦵᦝᦲᧃᧈ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ  ᦵᦉᧂ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ , ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ  ᦗᦱᧃᧈ ᦺᦡ ᦗᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦎ , ᦀᧁ ᦆᦳᧂᧉ ᦟᦲᧃ ᦋᦲᧃᧈ ᧞ ᦎᦲᧃ ᦵᦉᦲᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦣᦴ ᦡᧂ  ᦵᦵᦟᧃᧈ  ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ,  ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃᦺᦋᧉ  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᧑ ᦔᦻ ᧓᧕ ᦶᦙᧁ ᦎᦱᧄ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦌᧄᧉ。 ᦑᦱᧄ ᦙᦱ, ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦸᧇ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ  ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦶᦃ ᦺᦝ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ  ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ, ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦶᦃ ᦺᦝ , ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ  ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ, ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦶᦟᧃᧈ ᦈᦱᧅᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ, ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᧞ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎᦟᦻ。

 (ᦷᦅᧈ ᦶᦌᧁ ᦍᦲᧁ)